085-262-6440 @bebannerรูปแบบของโฆษณา Facebook มีให้เลือกหลักๆ 5 รูปแบบคือ


Be Banner

1. โปรโมทโพสต์ภาพนิ่งคือ

การนำเสนอสินค้าและบริการเป็นรูปภาพ โฆษณาจะขึ้นแสดงบนหน้าฟีดข่าว (ได้รับการสนับสนุน, Sponsored) ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

 • วัตถุประสงค์ :
 • เน้นนำเสนอสินค้าเพื่อขาย นำเสนอบริการ และธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก ใช้สำหรับสร้างยอดขายและแนะนำสินค้า

 • ข้อมูลที่ต้องใช้ :
 • รูปภาพที่สื่อถึงสินค้าและบริการ แนะนำตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 42 รูป และ คอนเท้นท์ข้อความโพสต์ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ คุณสมบัติสินค้า โปรโมทชั่น ที่ตั้งธุรกิจ รูปแบบการจัดส่ง และข้อมูลติดต่อ

Be Banner

2. โปรโมทโพสต์วีดีโอคือ

การนำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบวีดีโอ โฆษณาจะขึ้นแสดงบนหน้าฟีดข่าว (ได้รับการสนับสนุน, Sponsored) ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

 • วัตถุประสงค์ :
 • เน้นการให้รายละเอียดทั้งภาพและเสียงเพื่อนำเสนอสินค้าเพื่อขาย โดยการสาธิตสินค้า นำเสนอสินค้านำเสนอคุณสมบัติสินค้า นำเสนอสถานที่ หรือเรื่องราว

 • ข้อมูลที่ต้องใช้ :
 • วีดีโอนำเสนอสินค้าหรือบริการ เป็นวีดีโอที่ถ่ายจากสมาร์ทโฟน หรือวีดีโอที่ผ่านการถ่ายทำ ความยาวไม่เกิน 60 นาที ขนาดไม่เกิน 2.3GB สกุลไฟล์ .MOV, .MP4 หรือ นำโพสต์วีดีโอที่เป็น Facebook Live ความยาวไม่จำกัดมาทำโฆษณาก็ได้

Be Banner

3. โปรโมทเพจธุรกิจคือ

การนำเสนอเพจธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก โฆษณาขึ้นแสดงบนหน้าฟีดข่าว เป็นเพจแนะนำ (ได้รับการสนับสนุน, Sponsored) ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

 • วัตถุประสงค์ :
 • เน้นการสร้างยอดไลค์คนติดตามเพจจากความสนใจของคนที่เห็นโฆษณา กดไลค์ติดตามเพจเข้ามา เมื่อไลค์เพจมากขึ้น จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเพจ

 • ข้อมูลที่ต้องใช้ :
 • รูปภาพขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดตั้งแต่ 851x315 Pixel หรือใหญ่กว่าแต่อยู่ในสเกลเดียวกัน และคำโฆษณา หรือหัวข้อโฆษณาเป็นคอนเท้นท์ข้อความ ความยาวไม่เกิน 90 ตัวอักษร

Be Banner

4. โปรโมทคลิกเข้าเว็บไซต์คือ

รูปแบบโฆษณาใช้นำเสนอเชิญชวนผู้คนไปยังเว็บไซต์สินค้าและบริการ รูปแบบคล้ายการโปรโมทเพจ แต่ใช้ขนาดรูปภาพใหญ่กว่า มีคอนเท้นท์ 2 ส่วนทั้งบนและล่าง มีหลายลักษณะเช่น แบบรูปภาพ แบบสไลด์ แบบCarousel รวมทั้งแบบวีดีโอ โฆษณาจะขึ้นแสดงบนหน้าฟีดข่าว (ได้รับการสนับสนุน, Sponsored) ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

 • วัตถุประสงค์ :
 • เพื่อนำผู้คนไปยังเว็บไซต์ที่นำเสนอสินค้าและบริการภายในเว็บไซต์นั้นๆ

 • ข้อมูลที่ต้องใช้ :
 • เว็บไซต์ปลายทาง, รูปภาพ หรือ สไลด์ หรือ วีดีโอ และมีข้อความประกาศ 2 ส่วน บน-ล่าง

Be Banner

5. โปรโมท Remarketing คือ

การส่งโฆษณารูปแบบต่างๆไปยังผู้คนที่เคยมีส่วนร่วม(Engagement)ในเพจธุรกิจแล้ว และต้องการนำส่งโฆษณาซ้ำเพื่อกระตุ้น หรือบอกกล่าว ให้ผู้คนที่มีส่วนร่วมแล้ว กลับมาซื้อหรือใช้บริการอีก(Brand Loyalty) หรือ ให้แบรนด์เป็นที่จดจำ(Brand awareness) รูปแบบการโฆษณาในรูปแบบนี้ เหมาะสำหรับเพจธุรกิจ ที่เติบโตมาในระดับนึงแล้ว และต้องการรักษาฐานลูกค้าที่มีเอาไว้ รวมไปถึงเหมาะสำหรับการนำเสนอสินค้าในCategories เดียวกัน หรือนำเสนอโปรโมชั่นใหม่ของสินค้าและบริการนั้นๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เคยสนใจและมีส่วนร่วมในสินค้าของเราแล้วProcess งานโฆษณา (ขั้นตอนการให้บริการ)


ตรวจหน้าเพจธุรกิจ

แนะนำรูปโฆษณา และเตรียมข้อมูล


ตั้งค่าเชื่อมโยงระบบ

วิเคราะห์และเลือกเป้าหมายธุรกิจ


กำหนดกลุ่มเป้าหมาย


สร้างโฆษณา

แสดงโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมาย

 

Be Banner

ลูกค้าของเรา